+36 (70) 773 5027

ujepitesdebrecen@dh.hu

Minden, amit a CSOKról tudni érdemes

 

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény 2015. július 1-től igényelhető az erre szerződött hitelintézeteknél. A CSOK lényegében a gyermekek számától függő támogatási forma,
ami akkor jár, ha ingatlant vásárolunk.  Mértéke függ attól, hogy használt, vagy új lakást választunk- e.

 

 

Vissza nem térítendő támogatás

 
A CSOK, bár mindenki a 10 plusz 10 milliós összeget jegyezte meg leginkább, többféle támogatással társulhat. Sokak számára valószínűleg mégis a legvonzóbb elem
a vissza nem térítendő állami támogatás, vagyis maga a családi otthonteremtési kedvezmény. 
 
A CSOK összegét igénylő jogosultak úgy kapnak pénzt lakásvásárláshoz, hogy azt a játékszabályok betartása esetén nem kell visszafizetniük. A támogatást igényelhetik egyedülállók, házaspárok
és élettársak is. A házaspárok estén legalább az egyik félnek fiatalabbnak kell lennie 40 évnél, amennyiben előre vállalt és nem meglévő gyermekek után pályáznak.
 
A támogatás gyermekszám alapján jár. Ám ez lehet a közös, előző kapcsolatból született saját
de közösen nevelt, vagy örökbefogadott gyermekek száma alapján is, amennyiben ezek a gyermekek az igénylővel közös háztartásban élnek, és nem töltötték be a 25. életévüket függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanulnak vagy sem.
 

A kedvezmény összege – mint az már ismert:

- egy gyermek esetén 600 ezer forint,

- két gyermek esetén 2 millió 600 ezer forint,

- három vagy több gyermek esetén pedig 10 millió forint.

 

 

 

Ki igényelheti?

 
A CSOK- ot igényelhetik fiatal házaspárok, élettársak és akár egyedülállók is, bár utóbbiak csak abban az esetben, amennyiben a gyermekekkel már rendelkeznek az igénylés időpontjában. Fiatal házaspárok esetén már nem szükséges mindkettőjüknek 40 év alatt lenniük: elegendő, ha az egyik fél még nem éri el ezt a korhatárt.
 

A felsorolt és nyilvánvaló célcsoporton kívül van még néhány megkötés:

- ugyan bizonyos feltételek mellett külföldiek is igényelhetik a CSOK-ot, az alapvetően magyar állampolgároknak jár,
- fontos még a büntetlen előélet, amelyet erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni,
- az igénylőknek – házastársak esetén legalább az egyiküknek – társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezniük, mely minimum három gyermek és új ingatlan esetén két év, minden   más esetben 180 nap visszamenőleg.
 
 
Ismert tény már, hogy a még meg nem született gyermekek száma alapján is igényelhető a kedvezményes támogatás. Ez gyermektelen fiatal házaspár esetén három, egygyermekesek esetén két, kétgyermekesek esetén egy jövőbeni gyermek vállalását teszi szükségessé. Az első vállalt gyermek megszületésére 4 év a határidő, a másodikéra 8 év.
Aki három gyermeket vállal, annak 10 év alatt kell az utódnemzésről vagy örökbefogadásról gondoskodnia. A magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően figyelembe vehető az igénylésnél
 
 

Milyen célokra igényelhető az otthonteremtési kedvezmény?

 

 
Bővítés
 
Bővítésről beszélünk, ha a már meglévő ingatlan alapterületét növeljük. Ez lehet oldalirányú bővítés vagy tetőtér-beépítés.
A tetőtér-beépítés lehet bővítés és építés is, attól függ, kap-e külön albetétet (helyrajzi számot) az alsó és felső szint.
Ha nem kap, akkor bővítésre igényelhető a CSOK.
 
 
Új lakás vásárlás
 
A CSOK – hasonlóan a korábbi szocpolhoz – igényelhető új lakás vásárlására is.
A 2016. januári CSOK módosítások következtében eltörölték a négyzetméter korlátot, így bármekkora ingatlan vásárolható.
 
 
 
Használt lakás vásárlás
 
A CSOK felhasználható használt lakás megvásárlására is. A maximális vételár már nem függ attól, hogy melyik településen van az ingatlan,
a négyzetméter árat pedig már egyáltalán nem vizsgálják. Ennek részleteiről és további feltételeiről alább olvashat.
 

 

 
Építkezés
 
Újnak az a lakóház/lakás tekinthető, amelyet az alapozási munkáktól kezdve teljes egészében újonnan építenek, vagy emelet-ráépítéssel,
illetve tetőtér-beépítéssel jön létre (önálló bejárattal, önálló helyrajzi számot kap).
 
 
 

 

CSOK új lakás esetén

 
A teljes összegű támogatás új lakás bekerülési költségére, építésére vagy vételárának kifizetésére fordítható. A rendelet szerint ilyennek számít minden 2008. július 1- je után
építési engedélyt kapott új lakás, vagy az azóta használatbavételi engedélyt kapott olyan lakóingatlan, amelyet vállalkozó épített kifejezetten értékesítési céllal.
A telek árának kiegyenlítésére tehát a támogatás nem használható fel.
 
Az új lakás fogalmát a jogszabály úgy határozza meg, hogy az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, lakhatási feltételeknek megfelelő, ingatlannyilvántartásba vett lakóingatlan, amely rendelkezik legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, valamint önálló, főzést lehetővé tévő lakótérrel,
illetve fürdőszobával és WC-vel.
 
A tervezőasztalról értékesített ingatlanoknál is igényelhetővé válik a CSOK, ugyanis elegendő a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét igazoló dokumentummal rendelkezni. 
 
Az új ingatlanok vásárlása esetén már a használatbavételi engedély kiadását megelőzően is igényelhetővé válik a CSOK. A támogatási szerződés megköthető, a CSOK összegének folyósítására viszont kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor. 
 
Feltétel még a közművesített villamosenergiaellátás, szennyvízelvezetés vagy egyedi szennyvíztároló, és ivóvíz, vagy annak megfelelő minőségű kút. Nem számít új lakásnak viszont a tetőtér beépítés, ha az újonnan létrejövő ingatlan nem közelíthető meg önállóan, saját lépcsőn. További feltétel a tetőtér beépítése kapcsán, hogy az építkezés során minimum két ingatlant szükséges létesíteni a tetőtérben.
 
 
 

CSOK használt lakás esetén

 
A használt lakásokra érvényes CSOK- rendelet egyértelműen fogalmaz: használt lakás vásárlására vagy meglévő lakás bővítésére vonatkozik. Utóbbira csak akkor, ha a bővítés
még nem kezdődött meg a támogatás igénylésekor. A CSOK-ot igényelhetik egyedülállók, élettársak és fiatal házasok. Az igénylés feltétele házastársak esetén, hogy legalább az egyik fél legyen fiatalabb negyvennél, amennyiben előre vállalt és nem meglévő gyermekek után pályáznak. A kedvezmény gyermekszám alapján jár, ez lehet a közös, előző kapcsolatból született saját de közösen nevelt, vagy örökbefogadott gyermek is, amennyiben ezek a gyermekek az igénylővel közös háztartásban élnek, és nem töltötték be a 25. életévüket, függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanulnak vagy sem. 
 
Mivel jelenleg a használt lakásokra vonatkozó szabályokról beszélünk, fontos tudni, hogy legfeljebb 35 millió forintos vételár esetén kérhető a támogatás. A felújításnál pedig az az egyik lényegi pont, hogy csak új lakórész létrehozásával, és a lakáskörülmények javításával együtt támogatható a bővítés. Meglévő épületrész felújítására, állagjavítására nem kaphatunk pénzt.
 
Nem mindegy, milyen állapotú a lakás, ezért a támogatást elbíráló hitelintézet helyszíni szemlét végezhet, hogy megállapítsa: megfelel-e a családi létszámnak és az elvárt lakáskörülményeknek az ingatlan. Az igénylőnek a megvásáro
lt lakásban tulajdont kell szereznie, ha párról van szó, akkor mindkettőjüknek, azonban más személy nem lehet tulajdonos.
 
Vásárlás esetén ez a határidő az adásvételi szerződés aláírásától indul, bővítés esetén pedig számlával kell igazolni a bekerülési költség 70 százalékát. Vásárláskor a vételárnak legfeljebb 10 százaléka fizethető készpénzben, a többit átutalással kell rendezni. Lényeges, hogy a teljes bekerülési költségnek legfeljebb 50 százalékát teheti ki az otthonteremtési kedvezmény összege, vagyis mindenképpen szükség van önerőre. Fontos azonban, hogy csak olyan vállalkozás állíthatja ki a számlát, amelynek ezt a jogát az adóhatóság is elismeri. Fontos korlátozás, hogy a használt lakás vásárlásához felhasznált cserelakás, illetve a megvásárolt, bővítendő ingatlan kivételével más lakóingatlanban a CSOK- támogatott magánszemélyek nem lehetnek 50 százaléknál nagyobb arányban tulajdonosok.
 
Vásárlás esetén fontos, hogy az 5 éven belül értékesített ingatlan eladási árát 100%-ban be kell forgatni a vásárolt ingatlan vételárába, melyet csökkenteni lehet a visszafizetett lakáscélú hitel összegével, valamint az ingatlanközvetítőnek kifizetett jutalékkal.
 
 
 

Mekkora a támogatás mértéke?

 
Vannak méretbeli megkötések, használt ingatlannál a CSOK ugyanis csak akkor jár, ha a lakás hasznos alapterülete
- egy gyermek esetén eléri a 40 négyzetmétert,
- két gyermeknél az 50 négyzetmétert,
- három gyermeknél pedig a 60 négyzetmétert.
 
 
Amennyiben családi ház építéséről vagy új ház vásárlásáról van szó,
- a minimum 70 négyzetméter lehet,
- két gyermeknél már 80 négyzetméter,
- háromnál pedig 90 négyzetméter a legkisebb hasznos alapterület.
 
 
 

A 10+10 CSOK legfontosabb részletei:

 

- a konstrukció 3 gyermekes családoknak (meglévő vagy vállalt) 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 10 millió forint kamattámogatott hitel együttes igénylését jelenti,

- a 3 gyermekes családok a 10 millió CSOK- ot a kedvezményes hitel nélkül is igényelhetik,

- a 10+10 konstrukciónál nincs az ingatlannak felső értékhatára,

- a kedvezményes hitel felvétele és a később születendő gyermekek bevállalása csak házaspárok részére lehetséges,

- a kedvezményes hitel felvétele a minimum 60 négyzetméteres új lakás és a minimum 90 négyzetméteres új ház esetén lehetséges (a hasznos alapterület minimum korlátai

  a 3 gyermekes CSOK esetében  és a hitel esetében egyaránt számítanak),

- amennyiben 3 meglévő gyermekre igénylik a 10+10 CSOK- ot, a szülők tekintetében nincs életkori korlátozás. Ha a gyerekszámot vállalással teljesítenék, a házastársak egyikének

  40 év alattinak kell lennie az igényléskor, 

- a meglévő ingatlan nem kizáró tényező a CSOK 2017- es konstrukciónál a februári változások után sem. A meglévő ingatlan(ok) megtartásával is lehetséges a támogatással érintett

  új építésű lakás megvásárlása vagy építése. Az egyetlen kikötés, hogy az összes érintett együtt költöző állandó lakcíme az új ingatlannak kell lennie maximum 1 éven belül.

 
 

A 10 milliós hitel paraméterei:

 

- maximum 3% kamat,

- maximum 20 év kamattámogatás (a hitel futamideje több is lehet, de a kamattámogatás fölött piaci kamatozásúvá alakul),

- a hitel kamatperiódusa 5 év.

 
 

Követelmények és korlátozások

 
Nem elég csak megvásárolni vagy megépíteni az új lakást. Vállalni kell azt is, hogy a támogatást elnyerő családok és a vissza nem fizetendő összeg megítélésénél figyelembe vett gyermekek 10 évig a lakásban lakjanak.
 
Tíz éves tilalom vonatkozik a jelzálog bejegyzésekre és az eladásra is. Az állam pedig, mint támogató saját jelzálogot jegyez be a házra erre a tíz éves időszakra. Amíg a jelzálog él,
a lakásra lakásbiztosítást kell kötni. Az is fontos tudnivaló, hogy lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés aláírása után 120 nap áll rendelkezésre a CSOK igényélésére.
Aki a 121. napon indul támogatásért, az elkésett. Az építkezés egyik fontos feltétele, hogy a teljes bekerülési költség, vagy ha még nincs kész a lakás, akkor az időarányos költség 70 százalékát saját névre szóló számlákkal kell igazolni. Lényeges azonban, hogy csak olyan vállalkozás állíthatja ki a számlát, amelynek ezt a jogát az adóhatóság is elismeri.
 
 

Mikor kell visszafizetni a támogatást?

 
Érdekes kérdés ez egy vissza nem térítendő támogatásnál, de léteznek helyzetek, amikor az állam visszakövetelheti a pénzt. Ilyen helyzet, amikor – sértve a támogatási szerződést -, eladja vagy lebontja valaki a lakást, ha a támogatásnál figyelembe vett gyermek elköltözik a lakásból, ha harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot kap, illetve ha
nem lakáscélra használják az ingatlant a támogatottak. Ilyen esetekben a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelve vissza kell fizetni a támogatást.
 
Ez alól kivételt képez, tehát nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatására irányuló jogviszonya alatt és következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni.
 
Bizonyos esetekben, ha a tulajdonviszonyokat nem a szerződésben kikötött módon intézik, válás vagy a párkapcsolat felbomlása is hasonló következményekkel jár. És természetesen vissza kell fizetni a CSOK-ot, ha a fentebb írt határidőn belül nem sikerül teljesíteni a gyermekszámra tett vállalást.